STEAMpoint

STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics.

De leerlingen gaan op het STEAMpoint zelf aan de slag. Ze krijgen een uitdaging en ze gaan vervolgens zelf onderzoeken en ontwerpen. Kennis en vaardigheden zijn belangrijke voorwaarden om effectief onderzoek te doen. Op het STEAMpoint geven we de leerlingen een basis zodat ze van start kunnen, ze leren er door te doen. We bieden de leerlingen zoveel mogelijke ruimte om hun eigen creatieve oplossingen te bedenken. Bij onderzoeken en ontwerpen is het proces minstens zo belangrijk als het product. Na al het het bouwen, testen en verbeteren is er tijd en ruimte om het werk te presenteren. Zo leren de leerlingen met elkaar en van elkaar.

Leerzones:

De STEAM-ruimte bestaat uit zes leerzones. Deze zes zones zijn gebaseerd op de verschillende fases in een onderzoeks- en ontwerpcyclus. De zones bieden de leerlingen de mogelijkheid om de fases van ontwerpend- en onderzoekend leren te doorlopen. In de ruimte zijn de zones duidelijk van elkaar te onderscheiden. 

  • Interactiezone- uitdaging
Hier wordt de opdracht uitgelegd en een korte instructie gegeven.

  • Uitwisselzone  ideeën  
De samenwerkzone. Leerlingen en/of leerkrachten kunnen hier brainstormen.

  • Onderzoekszone  plan 
Een plek om individueel of in groepsverband de ideeën te onderzoeken en
naar één plan toe te werken en om achtergrondinformatie verzamelen.
  • Ontwikkelzone  (prototype) ontwerpen 
Hier worden de ideeën werkelijkheid.Werkplekken om te bouwen en te experimenteren.

    

  • Creatiezone- testen en bijstellen
Het definitieve ontwerp wordt gecreëerd. Ruimte om je ontwerp te testen en bij te stellen. Ruimte voor het testen is hier belangrijk.

  • Presentatiezone  het product en proces  demonstreren en uitleggen 
De ruimte om het product te presenteren en te reflecteren op het ontwerp- en onderzoeksproces.
Pagina delen: